Ужесточение уголовной ответственности за домашнее насилие.

Views: 288

Ужесточение уголовной ответственности

за домашнее насилие.

закон № 2227-VIII

 

«В течении 2017 года в полицию обратились около 90 тысяч граждан страдающих от домашнего насилия и это лишь 10% случаев. Около половины женщин в Украине домашнее насилие испытывали на себе, это преступление, которое попадает под отдельную категорию и требует особых подходов, т.к. 85% случаев происходят между интимными партнерами, которые имеют эмоциональную связь», — сообщила заместитель МВД Украины по европейской интеграции Анастасия Деева.

11 января 2018 года в Украине вступил Закон об уголовной ответственности за домашнее насилие. В частности теперь под термином – домашнее насилие закон предусматривает следующее:

было стало
Стаття 126. Побої і мордування

1. Умисне завдання удару, побоїв або вчинення інших насильницьких дій, які завдали фізичного болю і не спричинили тілесних ушкоджень, —

карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до двохсот годин, або виправними роботами на строк до одного року.

 

Стаття 126-1. Домашнє насильство

Домашнє насильство, тобто умисне систематичне вчинення фізичного, психологічного або економічного насильства щодо подружжя чи колишнього подружжя або іншої особи, з якою винний перебуває (перебував) у сімейних або близьких відносинах, що призводить до фізичних або психологічних страждань, розладів здоров’я, втрати працездатності, емоційної залежності або погіршення якості життя потерпілої особи, —

карається громадськими роботами на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на строк до двох років»;

 

 

То есть, теперь закон трактует, что домашнее насилие — это преднамеренное систематическое физическое, психологическое или экономическое насилие в отношении супруга или бывшего супруга или кого-то другого, с кем виновный находился в близких отношениях. Последствия такого обращения — физические, психологические страдания, расстройства здоровья, потеря работоспособности, эмоциональная зависимость, ухудшение качества жизни пострадавшего.

Также очень важное дополнение, на мой взгляд, это ограничение в действиях насильника:

было стало
Стаття 91. Зняття судимості

1. Якщо особа після відбуття покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі зразковою поведінкою і сумлінним ставленням до праці довела своє виправлення, то суд може зняти з неї судимість до закінчення строків, зазначених у статті 89 цього Кодексу.

2. Зняття судимості до закінчення строків, зазначених у статті 89 цього Кодексу, не допускається у випадках засудження за умисні тяжкі та особливо тяжкі, а також корупційні злочини.

3. Зняття судимості допускається лише після закінчення не менш як половини строку погашення судимості, зазначеного у статті 89 цього Кодексу.

4. Порядок зняття судимості встановлюється Кримінальним процесуальним кодексом України.

 

Стаття 91-1. Обмежувальні заходи, що застосовуються до осіб, які вчинили домашнє насильство

1. В інтересах потерпілого від злочину, пов’язаного з домашнім насильством, одночасно з призначенням покарання, не пов’язаного з позбавленням волі, або звільненням з підстав, передбачених цим Кодексом, від кримінальної відповідальності чи покарання, суд може застосувати до особи, яка вчинила домашнє насильство, один або декілька обмежувальних заходів, відповідно до якого (яких) на засудженого можуть бути покладені такі обов’язки:

1) заборона перебувати в місці спільного проживання з особою, яка постраждала від домашнього насильства;

2) обмеження спілкування з дитиною у разі, якщо домашнє насильство вчинено стосовно дитини або у її присутності;

3) заборона наближатися на визначену відстань до місця, де особа, яка постраждала від домашнього насильства, може постійно чи тимчасово проживати, тимчасово чи систематично перебувати у зв’язку з роботою, навчанням, лікуванням чи з інших причин;

4) заборона листування, телефонних переговорів з особою, яка постраждала від домашнього насильства, інших контактів через засоби зв’язку чи електронних комунікацій особисто або через третіх осіб;

5) направлення для проходження програми для кривдників або пробаційної програми.

2. Заходи, передбачені частиною першою цієї статті, застосовуються до особи, яка на момент вчинення домашнього насильства досягла 18-річного віку.

3. Заходи, передбачені частиною першою цієї статті, можуть застосовуватися на строк від одного до трьох місяців і за потреби можуть бути продовжені на визначений судом строк, але не більше як на 12 місяців.

4. Контроль за поведінкою засуджених, до яких застосовано обмежувальні заходи, здійснює орган пробації за місцем проживання засудженого, а в разі вчинення злочину військовослужбовцем — командир військової частини»;

 

 

Это означает, что теперь для совершеннолетнего, совершившего домашнее насилие, может быть:

— запрет на присутствие в доме потерпевшего, запрет на общение с ребенком (если преступление совершено в отношении ребенка или в его присутствии);

—  запрет на приближении к дому, работе и другим местам, где бывает потерпевший;

— а также писать сообщения и совершать звонки потерпевшему, любые контакты через электронные коммуникации;

—  а также контакты через третьих лиц.

Такая  мера наказания может быть установлена  от 1 месяца до 3-х, а при необходимости увеличена до 1 года.

 

 

В ст.134 Незаконное проведение аборта, добавлен пункт о недопустимости принуждения к аборту. Теперь человека, который заставляет женщину сделать аборт, могут посадить на 3 или 5 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. То же самое и касается принуждения к стерилизации.

было стало
Стаття 134. Незаконне проведення аборту

1. Проведення аборту особою, яка не має спеціальної медичної освіти, —

карається штрафом від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до двох років.

2. Незаконне проведення аборту, якщо воно спричинило тривалий розлад здоров’я, безплідність або смерть потерпілої, —

карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

 

«Стаття 134. Незаконне проведення аборту або стерилізації

1. Проведення аборту особою, яка не має спеціальної медичної освіти, —

карається штрафом від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до двох років.

2. Примушування до аборту без добровільної згоди потерпілої особи —

карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

3. Незаконне проведення аборту, що спричинило тривалий розлад здоров’я, безплідність або смерть потерпілої особи, —

карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

4. Примушування до стерилізації без добровільної згоди потерпілої особи —

карається обмеженням волі на строк до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

5. Дія, передбачена частиною четвертою цієї статті, якщо вона спричинила смерть потерпілої особи чи інші тяжкі наслідки, —

карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого»;

 

 

 

Раздел III Уголовного Кодекса дополнили ст. 151/2.  В статье говорится о том, что принуждение к браку или к продолжению принудительно заключенного брака, или к вступлению в сожительство, или к продолжению сожительства, или побуждение с этой целью лица к перемещению на территорию другого государства, чем та, в которой он проживает, все это несет за собой последствия, а именно арест и лишение воли сроком до 3-х лет.

   
  Стаття 151-2. Примушування до шлюбу

1. Примушування особи до вступу в шлюб або до продовження примусово укладеного шлюбу, або до вступу у співжиття без укладання шлюбу, або до продовження такого співжиття, або спонукання з цією метою особи до переміщення на територію іншої держави, ніж та, в якій вона проживає, —

караються арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або щодо особи, яка не досягла шлюбного віку згідно із законодавством, або щодо двох чи більше осіб, —

караються обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк»;

 

 

В статью 152 – Изнасилование, внесли изменения, которые не только подробно расшифровывают термин – изнасилование, но и выводят в отдельный пункт насилия сексуального характера по отношению к супруге, бывшей супруги или к лицу с которым насильник находится или находился в семейных отношениях. Также к перечню добавили служебные взаимоотношения, общие гражданские обязанности и беременность женщины. При 1-ой части наказание будет составлять от 3-х до 5-лет лишения свободы, а вот вторая предусматривает более суровое наказание от 5-ти до 10-ти лет лишения свободы. Групповое изнасилование и изнасилование несовершеннолетних – от 7-ми до 12 -ти лет, как и в предыдущей редакции.

было стало
Стаття 152. Зґвалтування

1. Зґвалтування, тобто статеві зносини із застосуванням фізичного насильства, погрози його застосування або з використанням безпорадного стану потерпілої особи, —

карається позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років.

2. Зґвалтування, вчинене повторно або особою, яка раніше вчинила будь-який із злочинів, передбачених статтями 153-155 цього Кодексу, —

карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років.

3. Зґвалтування, вчинене групою осіб, або зґвалтування неповнолітньої чи неповнолітнього —

карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років.

4. Зґвалтування, що спричинило особливо тяжкі наслідки, а також зґвалтування малолітньої чи малолітнього —

карається позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років.

 

Стаття 152. Зґвалтування

1. Вчинення дій сексуального характеру, пов’язаних із вагінальним, анальним або оральним проникненням в тіло іншої особи з використанням геніталій або будь-якого іншого предмета, без добровільної згоди потерпілої особи (зґвалтування) —

карається позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років.

2. Зґвалтування, вчинене повторно або особою, яка раніше вчинила будь-який із злочинів, передбачених статтями 153-155 цього Кодексу, або вчинення таких діянь щодо подружжя чи колишнього подружжя або іншої особи, з якою винний перебуває (перебував) у сімейних або близьких відносинах, або щодо особи у зв’язку з виконанням цією особою службового, професійного чи громадського обов’язку, або щодо жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані вагітності, —

карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років.

3. Зґвалтування, вчинене групою осіб, або зґвалтування неповнолітньої особи —

карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років.

4. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди —

караються позбавленням волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років.

5. Дії, передбачені частинами першою, другою, третьою або четвертою цієї статті, що спричинили тяжкі наслідки, —

караються позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років.

Примітка: Згода вважається добровільною, якщо вона є результатом вільного волевиявлення особи, з урахуванням супутніх обставин.

 

 

Ст. 153 теперь любые действия сексуального характера без согласия потерпевшего уголовно наказуемы сроком до 5-ти лет. В отношении лица младше 14 лет — 5-10 лет тюрьмы. А срок от 3-х до 7-ми лет лишения воли предусмотрен для  совершивших преступление сексуального характера, без проникновения, в отношении супруга или бывшего супруга, при служебных взаимоотношениях, общих гражданских обязанностей и при беременности женщины. Все это считается отягчающими обстоятельствами.

было стало
Стаття 153. Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом

1. Задоволення статевої пристрасті неприродним способом із застосуванням фізичного насильства, погрози його застосування або з використанням безпорадного стану потерпілої особи —

карається позбавленням волі на строк до п’яти років.

2. Те саме діяння, вчинене повторно або групою осіб, або особою, яка раніше вчинила будь-який із злочинів, передбачених статтями 152 або 154 цього Кодексу, а також вчинене щодо неповнолітньої чи неповнолітнього, —

карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

3. Те саме діяння, вчинене щодо малолітньої чи малолітнього, або якщо воно спричинило особливо тяжкі наслідки, —

карається позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років.

 

Стаття 153. Сексуальне насильство

1. Вчинення будь-яких насильницьких дій сексуального характеру, не пов’язаних із проникненням в тіло іншої особи, без добровільної згоди потерпілої особи (сексуальне насильство) —

карається позбавленням волі на строк до п’яти років.

2. Сексуальне насильство, вчинене повторно або особою, яка раніше вчинила будь-який із злочинів, передбачених статтями 152, 154, 155 цього Кодексу, або вчинення таких діянь щодо подружжя чи колишнього подружжя або іншої особи, з якою винний перебуває (перебував) у сімейних або близьких відносинах, або щодо особи у зв’язку з виконанням цією особою службового, професійного або громадського обов’язку, або щодо жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані вагітності, —

карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

3. Сексуальне насильство, вчинене групою осіб, або сексуальне насильство щодо неповнолітньої особи —

карається позбавленням волі на строк від п’яти до семи років.

4. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди —

караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років.

5. Дії, передбачені частинами першою, другою, третьою або четвертою цієї статті, що спричинили тяжкі наслідки, —

караються позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років»;

 

 

Закон вступает в силу 11 января 2019 года кроме нескольких норм, которые начнут действовать с 12 января 2018 года.

На мой взгляд, данные изменения в Уголовный Кодекс были крайне необходимы, но не думаю, что с вступлением в силу наша страна уменьшит количество пострадавших. К ужесточению наказания необходимы государственные программы с участием профессиональных психологов. А также более тщательная работа полиции в отношении домашних насильников. Только так мы сможем создать психологически здоровых матерей, а следовательно и вырастить здоровых детей.

 

Законодательная база при семейном насилии

Кроме статей Конституции Украины, которыми можно мотивировать желание привлечь к ответственности обидчика, необходимо пользоваться и другими нормативно-правовыми актами:

 

Эллада  Литвинчук

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Loading...
0

Your Cart